Hoppa till innehåll

Information från Byalaget

2021-10-16

VIKTIG INFORMATION TILL ER SOM SAKNAR KOMMUNAL AVLOPP I KLUK:

Nu har vi begärt ut:

  • beslut och/eller beslutsunderlag för ombyggnation/renovering av reningsverket i Kluk, Alsen
  • kommunal vatten- och avlopps-planering för området kring reningsverket i Kluk, Alsen.

Vi fick tillbaka igångtillsättningstillstånd (se nedan)

MEN det som var av mest intresse var själva innehållet av eposten:

Hej Per [Wallenhed],

Bifogat finns beslut från kommunstyrelsens sammanträdande den 9:e december 2020. I detta framgår att att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för nytt avloppsreningsverk i Kluk. Vilket betyder att det är beslutat att ett nytt reningsverk ska byggas.

På Krokoms kommuns hemsida (Kommunstyrelse – Krokoms kommun) finns alla protokoll från både kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Dessvärre finns ingen VA-plan för Kluk/Östbacken-området. Vi strävar efter att ta fram en VA-plan som ska vägleda framtida arbetet med VA-utvecklingen i hela kommunen.

Den kortsiktiga planen för Kluk  är bygga ett nytt reningsverk där möjligheten finns för att ansluta fler än de som idag är anslutna. Vi pratar då om totalt 150-200 personer totalt som kan anslutas. Däremot finns idag inte ledningsinfrastrukturen eller ett verksamhetsområde, vilket först måste på plats innan en anslutning av fler kan ske. Frågan om ett utökat/större verksamhetsområde utreds.

Mvh
Thomas
Krokoms kommun
0640-16100

Vi i Byalaget tycker att ni som vill anslutna, och särskilt er som har fått anmärkningar på sin egen avloppsbrunn, bör ringa så snart som möjligt och berätta att ni vill bli ansluten. Detta för att se till att denna utredning görs och även förhoppningsvis slippa en massa kostsamma åtgärder till sin egen avloppsbrunn om man ska nu ansluta sig till kommunal avlopp.

Inte alla som berörs har Facebook eller tillgång till internet och därför ska vi alla hjälps åt att informera varandra om detta.

Om någon har frågor, kan du bara höra av dig till en av oss i Styrelsen.

/Lotten Wallenhed, styrelseledamot

2021-10-15